Contracten

Contracten

Als particulieren onderling of bedrijven onderling een contract aangaan, is het van belang om de inhoud van het contract duidelijk en volledig op te stellen. Dit, ter voorkoming van onduidelijkheden en conflicten in de toekomst. Wij kunnen u helpen bij het opstellen, nakijken en beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden.

Tevens kunnen wij u bijstaan als een partij de overeenkomst niet (geheel) en/of niet tijdig nakomt. Wij kunnen de nalatige partij in gebreke stellen en alsnog nakoming/levering eisen. Dit, eventueel tezamen met een schadevergoeding.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen wij met een procedure bij de kantonrechter ontbinding van de overeenkomst en een aanvullende schadevergoeding eisen.

Heeft u vragen over het aangaan, dan wel naleving van een contract? Neemt u contact met ons op.

Reacties zijn gesloten.