Arbeid en loon

Arbeid en loon

Gaat u ergens werken dan krijgt u een contract aangeboden. Zo een arbeidscontract kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd zijn. Bij het opstellen van een arbeidscontract/arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich aan minimale wettelijke eisen en CAO-eisen houden. Heeft u vragen over uw arbeidscontract/-voorwaarden en/of andere arbeidsgerelateerde zaken? Neemt u contact met ons op.

Betaalt uw werkgever uw loon niet (op tijd) en/of niet volledig? Wij kunnen een loonvordering instellen bij uw werkgever en ook de wettelijke verhoging vorderen. Heeft u vragen over een loonvordering? Neemt u vooral contact met ons op. Wij begeleiden u hierin en verschaffen de nodige antwoorden.

U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

• arbeidsovereenkomst en -voorwaarden;
• proeftijd;
• concurrentiebeding/relatiebeding;
• vergoeding van scholingskosten;
• uitbetaling van het salaris/vakantiegeld;
• opname vakantiedagen;
• arbeidsongeschiktheid;
• werkgevers-/ werknemersaansprakelijkheid en bedrijfsongevallen;
• zwangerschapsverlof;
• uitzendovereenkomsten;
• oproepovereenkomsten;
• CAO;
• privacy op het werk;
• overname en faillissement van werkgever.

Reacties zijn gesloten.